fbpx Turunduse- ja tootearenduse projektide juhtimine | Marketingi Instituut

Turunduse- ja tootearenduse projektide juhtimine

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Turundusjuht on tihti tellija, meeskonnajuhi ja koostööpartneri rollis ning iga roll on seotud erinevate projektidega. Selles moodulis õpetatakse, kuidas nende rollidega edukalt toime tulla. Mooduli raames räägitakse sellest, kuidas projekti edukalt üles ehitada ja olemasolevaid ressursse projektis kaasata.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on töökogemus;
 • müügi- või kommunikatsioonijuhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turundus- ja/või müügijuhti ja kus nad peavad turunduse ja müügiga ise hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
Läbitavad teemad
 • Projektijuhtimine ja projekti juhtimisprintsiibid
 • Projekti algatamine ja ülesehitamine
 • Projekti eesmärgistamine
 • Projekti jälgimine ja igapäevane juhtimine
 • Projekti lõpetamine ja analüüsimine
Koolituse läbinu teab
 • Mis on projekt, projektijuhtimise etapid, projekti juhtimine ja mis on turunduse projektijuhtimine 
 • Millest projekt koosneb, kuidas ja kuhu see üles ehitada, keda kaasata
 • Kas ja millal projekt katkestada, muuta või suisa peatada
Koolituse läbinu oskab:
 • Projekte eesmärgistada 
 • Kasutada tööriistu projektide jälgimiseks 
 • Koostada projektide vaheraporteid ja analüüse
 • Hinnata projektide tulemusi
Koolitaja

Krista Kalbin omab pikaajalist turundus- ja tootearenduskogemust, olles valdkonnas töötanud ligi 18 aastast. Igapäevaselt töötab Krista Valio OY peakontoris Soomes Snack´s kategooria juhina, enne seda vastutas Valio Eesti ja AS Tallegg turundus- ja tootearendustegevuste eest. Kristal on pikaajaline kogemus uute toodete loomises ja turuletoomises; brändide-kontseptsioonide-pakendite väljatöötamises ning turundus- ja meediategevuste planeerimisel. Krista on lõpetanud 2014.a. cum laude Tartu Ülikooli juhtimise ja turunduse magistrieriala ning Eesti-Ameerika Äriakadeemia ärijuhtimise eriala aastal 2002.  

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab ühte kodust tööd. Koolituse maht kokku on 18 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolituste toimumise ajad
2. november 2020 a. Turunduse- ja tootearenduse projektide juhtimine
Koolituste hind

Koolituse hind 350€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas ja koolituspäeval kahte kohvipausi ning lõunat.