fbpx Praktiline otseturundus. Turundusmaterjalid. | Marketingi Instituut

Praktiline otseturundus. Turundusmaterjalid.

Sissejuhatus

Praktiline otseturunduse koolitus algajatele on mõeldud neile, kes ei ole turundust õppinud, kuid peavad turundusega tegelema: müügijuhid, sekretärid, ettevõtjad. Kursus on vajalik ka turundusassistentidele, kel ei ole veel erialast töökogemust. Kursuse käigus omandatakse kõige olulisemad aluspõhimõtted ja teadmised ning oskused, mida eeldatakse turunduses alustajalt. Nii on võimalik teha asju õigesti!

Koolitus on väga praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

Algajatele mõeldud praktilise turunduse programmi viiendal ehk viimasel koolituspäeval tehakse põhjalikumalt selgeks, mis on otseturundus, kuidas toimub müügitöö, mis on selle roll turunduses ning kuidas tellida turundusmaterjale.

Praktilise turunduse programm vastab Sekretär tase 5 kutsestandardi punktile B2.11 ja Juhiabi tase 6 kutsestandardi punktile B2.11. Seetõttu on õppijal õigus küsida õppepuhkust ning eraisikuna tasudes tulumaksusoodustust. 

Koolituse lõpetanu teab
 • mis on otseturundus;
 • millal otseturundust kasutada;
 • otseturunduse liike;
 • kuidas valida sobivat otseturunduse viisi;
 • millest koosneb müügiprotsess;
 • mis on eduka müügi alus;
 • missugune on müügi roll turunduses;
 • kuidas tellida trükiseid,
 • kuidas tellida reklaammeeneid.
Koolituse lõpetanu oskab
 • valida sobiva otseturunduse meetodi;
 • läbi viia lihtsamaid müügikõnesid;
 • tellida turundusmaterjale.
Koolitajad ja praktikud

Katrin Maack omab laialdast kogemust turunduses olles töötanud turundusjuhina nii Eestis kui rahvusvahelistel turgudel. Katrini töökogemusse kuulub turunduse juhtimine Pearlstory OÜ-s, SCA Hygiene Products OÜ-s. Lisaks on Katrin Maack töötanud ka Tallinna Ülikooli suhtekorraldusosakonna juhatajana.

Sandra Krusel on Omnivas reklaami- ja perioodikateenuste osakonna juht. Tänu Sandra osakonnale ja Omniva jaotusvõrgule jõuab postkastidesse üle Eesti sadu miljoneid reklaampostitusi aastas. Selleks, et kliendi reklaam jõuaks õigesse postkasti, viib Omniva läbi mitmeid uuringuid, sh otseposti märgatavuse uuringuid. Sandra jagab Omniva kogemust ja nippe, kuidas õige sihtrühma, ajastuse, piirkonna ning trükivõimaluste valik toetab kliendi turundussõnumit.

André Abner on kirjastus ettevõtte Paljasjalg OÜ ja Scandicprint OÜ juhatuse liige. André juhtimisel andis kirjastus Paljasjalg Eesti 100. sünni­päevaks kingitusena välja luuleraamatute sarja “Eesti 100 Luuleraamatut”.  

Mari Pent on töötanud äri- ja reklaamkingituste valdkonnas aastast 2006. Mari alustas tööd projektijuhina Firmakink OÜ-s ja on praeguseks Stillabunt OÜ üks omanikest. Mari omab laia teadmistepagasit nii toodete kui ka tehnoloogiate osas. Samuti on ta hästi kursis uute trendidega reklaamimaastikul. Mari on asendamatu käehoidja paljudele turundusjuhtidele, firmajuhtidele, personalijuhtidele, sekretäridele ja raamatupidajatele, kes iganes tegelevad kingituste, tööriiete ja meenete tellimisega.

Koolitusmeetod

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 16 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes osaleb viiepäevases Praktilise turunduse programmis ja esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Hind  290€+km sisaldab koolituspäeva läbiviimist Tallinnas, kohvipause ja lõunat, ligipääsu koolituskeskkonda lisaõppematerjalidele ning koolitusmaterjale elektrooniliselt.