fbpx Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: strateegia, planeerimine ja juhtimine | Marketingi Instituut

Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: strateegia, planeerimine ja juhtimine

Sissejuhatus

Arenguprogrammi "Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks" eesmärk on tarneahela juhtimise ja organiseerimisega seotud teadmiste taseme tõstmine ettevõtte juhtimise erinevatel (strateegiline, taktikaline, operatiivne) tasanditel. Omandatavad teadmised moodustavad ühtse terviku hõlmates kõiki tarneahela juhtimise ja planeerimise tähtsaid valdkondi. 

Programm on tihedalt seotud praktilise poolega. Teadmisi aitavad kinnistada arutelud ja praktiliste ülesannete iseseisev lahendamine  kasutades IT interaktiivseid võimalusi. Klassiruumid vahetuvad õppekäikudega.

Programmi läbinud inimene tunneb paremini ettevõtte tarneahela protsesse, mõistab seoseid ja tarneahela protsesside vajalikkust ettevõtte edukas tegevuses. Programmi jooksul omandatud mudelid ja meetodi aitavad muuta töö efektiivsemaks.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Arenguprogramm on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve programmi või üksikute moolite vahel.

Koolituse moodulid

Arenguprogrammi I osa  "Logistika- ja ostujuhist tarneahela juhiks: strateegia, planeerimine ja juhtimine" toimub perioodil 19.09.2019 - 17.01.2020. Kokku kaheksa päeva, mahus 64 akadeemilist tundi ja koosned neljast kahepäevasest moodulist: 

I MOODUL. TARNEAHELA STRATEEGILINE JUHTIMINE

II MOODUL. MEESKONNA JUHTIMINE

III MOODUL. FINANTSIDE JUHTIMINE TARNEAHELAS

IV MOODUL. HANKE JA OSTUPROTSESSIDE JUHTIMINE

Koolitusprogrammi läbinu teab
  • Kuidas tarneahelat strateegiliselt juhtida: tarneahela strateegia kujundamine vastavalt ettevõtte üldstrateegiale, strateegiliste eesmärkide saavutamine.
  • Kuidas juhtida ja organiseerida tarneahelaga seotud teadmisi ettevõtte juhtimise erinevatel tasanditel.
  • Kuidas tarneaheleas edukalt finantse juhtida.
  • Hanke- ja ostutegevusi, mis annavad ülevaate tegevuste olulisusest kulude optimeerimisel, omahinna kujundamisel, hankijate valikul ja koostööl ning ostulogistika planeerimisel
Koolitusprogrammi läbinu oskab
  • Juhtida meeskonda ja oskab hinnata, kes on hea liider ja millised tegevused aitavad kujundada inimese edukust.
Programmi koolitajad

Janek Popell

Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

LinkedIN

Maarit Vabrit-Raadla

Maarit on tegutsenud ettevõtte juhina, juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust. Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Maarit on tarkvaraettevõte SinuLab.ee asutaja ja juht. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid organisatsiooni arengu, strateegilise personalijuhtimise ja personalivaldkonna digitaliseerimise teemadel.

LinkedIN

Peep Tomingas

Rahvusvahelise kogemusega strateegilise hankimise ekspert. Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu ProLog juhatuse liige.

LinkedIN

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Programmi I osa hind on 2080€ + km