fbpx B2B müügiprotsessi juhtimine | Marketingi Instituut

B2B müügiprotsessi juhtimine

Sissejuhatus

Proaktiivne müügitöö on müügijuhtide üks olulisemaid töölõike, mille tulemuslikkusele pannakse järjest enam rõhku. Tulemusliku müügitöö jaoks on lisaks aktiivsusele vaja ka süsteemset ja oskuslikku lähenemist.

Koolituse eesmärk on tõsta Eesti müügijuhtide taset varustades neid praktiliste ja eluliste teadmistega müügi võtmevaldkondades. 

B2B müügiprotsessi juhtimine on üks moodul B2B strateegia ja müügi programmist.

Sihtgrupp
 • müügijuhid, kes soovivad süsteemselt teadmisi omandada;
 • inimesed, kes naudivad müügitööd ning soovivad karjääri teha ning oma teadmisi müügivaldkonnas täiendada;
 • müügiassistendid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • müügiprotsess ja selle osad;
 • kontaktide loomine potentsiaalsete klientidega;
 • kultuuridevaheline kommunikatsioon;
 • klienditeeninduse alused;
 • kliendihalduse põhimõtted;
 • kliendihalduse tarkvara;
 • müügi- ja koostöövõrgustiku juhtimine;
 • müügijuhtimine;
 • meeskonnajuhtimise alused.
Koolituse läbinu teab
 • mis osadest koosneb B2B müügiprotsess;
 • erinevaid viise, kuidas luua kontakte potentsiaalsete klientidega ja alustada suhtlust;
 • kuidas erinev ärisuhtlus erinevates kultuurides ja millele tähelepanu pöörata;
 • missugused on klienditeeninduse põhialused;
 • kuidas ehitada üles tõhus kliendihaldus;
 • kuidas tõhustalt müügi- ja koostöövõrgustikku juhtida;
 • kuidas juhtida oma müügimeeskonda.
Koolituse läbinu oskab
 • luua oma ettevõttes toimiv müügisüsteem;
 • koostada plaan müügivõrgustiku juhtimiseks. 
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitaja Timo Raimla

Timol on üle 20-aastane töö- ja koolituste läbiviimise kogemus jae- ja hulgimüügi valdkonnas.  Timo on olnud juhatuse liige erinevates start-up ettevõtetes. Varasemalt on ta töötanud müügidirektori ja filiaali juhina L’Orealis, peadirektorina Ortos ja müügijuhina Kalevis. Nendel erinevatel positsioonidel on tema vastutusvaldkond olnud lai,  alates igapäevatöö – ja  müügijuhtimise korraldamisest, tarneahela juhtimisest kuni ettevõtte strateegia väljatöötamiseni.

Timo teeb koolitaja ja mentorina koostööd Marketingi Instituudiga ja on olnud konsultant äriklientidele suunatud müügiteenuste firmas Cellec OÜ.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind 290€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.